Stolarstwo MIK-STOL Mirosław Pilarski realizuje projekt
RPWM.01.05.02-28-0245/19, którego celem jest odtworzenie
gospodarczego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur w zakresie kontynuacji
zawodu stolarza budowlanego, lecz w nowej, innowacyjnej formie, co
przełoży się na poprawę konkurencyjności firmy „MIKSTOL” dzięki
zwiększeniu jej potencjału technologicznego i produktowego. Przedmiotem
inwestycji jest zwiększenie powierzchni produkcyjno-magazynowej poprzez
rozbudowę stolarni o halę magazynową oraz zakup maszyn i urządzeń
niezbędnych do odtworzenia gospodarczego dziedzictwa regionu województwa
warmińsko-mazurskiego w branży stolarki budowlanej. Efektem projektu
będzie produkcja okien drewniano-aluminiowych na indywidualne zamówienie
klienta oraz do renowacji zabytków.

W ramach projektu RPWM.01.05.02-28-0245/19 firma prowadzi również działania edukacyjne.